GÜREŞİN TARİHÇESİ

ATA SPORUMUZ GÜREŞ

Güreş insanlık tarihinin en eski sporlarından biridir. M. Ö. 708’de Yunanlılar, M. Ö. 2. yüzyılda Türkler, M. Ö. 22’de Japonlar, M. Ö. 260’da Sümerler, M. Ö. 2000-2470-2320’de Mısırlılar tarafından güreş yapıldığına dair belgeler bulunmuştur.
atasporumuz güreş, dünyada güreş, grekoromen güreş, güreş terimleri, güreşin tarihçesi, ilk güreş ne zaman, karakucak nedir, nerede yapılmış, serbest stil güreş, türkiyede güreş,
atasporumuz güreş, dünyada güreş, grekoromen güreş, güreş terimleri, güreşin tarihçesi, ilk güreş ne zaman, karakucak nedir, nerede yapılmış, serbest stil güreş, türkiyede güreş, 
Güreş sporu ile uğraşan milletlerin başında Türkler, Araplar ve Yunanlılar gelmektedir.
Güreş İ. Ö. 900’lerde kurallara bağlanmıştır. İ.Ö. 704 deki 18. Olimpiyat oyunları programına kabul edilmiştir.
Modern Olimpiyatların başlangıcı 1896 Atina Olimpiyatlarına Greko-Romen stil güreş 1904 St. Louise Olimpiyatlarına Serbest Stilli Güreş Spor Dalı olarak resmen alınmıştır. 1912 yılında FILA (Uluslararası Amatör Güreş Federasyonu) kuruldu.

GÜREŞİN TARİHSEL GELİŞİMİ

DÜNYADA GÜREŞ:

Güreş insanlık tarihi kadar eski bir spordur.İlkel insan güç doğa koşulları ile mücadele ederken, günümüzün Güreş sporundan pekte farklı olmayan bir mücadele yaşamak zorunda kalmıştır.
İlk insan yaşama kaygısını söndüre bilmek için her türlü canlıya karşı mücadele vermek zorunda kalınca kendi vücut ağırlığı ile kas gücünden faydalanma yani Güreş sanatını ortaya çıkarmış.
M.Ö 3000′ lere ait sanat yapıtlarında Babil ve Mısırda yapılan kuşak Güreşleri betimlenmiştir. M.Ö. 5000 yıllarında Hindistan’da, serbest tutuşa dayalı güreş görülmektedir.
Eski Yunan’da Güreş önemli bir spor dalı olup cimnastik eğitiminin bir parçası ve beşli yarışmaların en önemli bölümü durumundaydı.
Güreş M.Ö. 776 dan itibaren olimpiyat oyunlarında yer almaya başladı.
19. y.y’ın sonlarında Eski Yunan ve Roma Güreşlerinden Esinlenerek ortaya çıkan, Grekoromen Güreş ve Serbest Güreş stilleri egemen oldu.Grekoromen güreş Özellikle Fransa’da ilgi gördü ve 1896 da olimpiyat oyunlarına alındı. Serbest güreş ilk kez 1904’te St.Louis olimpiyatlarında resmi olarak uygulandı.1921yılında ilk defa grekoromen stilde dünya şampiyonası, 1924 yılında ise Avrupa şampiyonası düzenlenmeye başlandı.Serbest stilde ise ilk Avrupa şampiyonası 1929 da düzenlendi.
1921 de “Uluslararası Amatör Güreş Federasyonu” FİLA (Federatıon internationale de Lutte Amateur) kurularak uluslararası yönetim sorunu halledildi.Olimpiyat oyunları ve diğer uluslar arası güreş turnuvalarının yanı sıra, grekoromen ve serbest stilde dünya Güreş şampiyonalarını düzenlemek görevi de FILA’ya verildi. FILA’nın merkezi İsviçre’nin “Lozan” kentindedir.
1922 yılında alınan bir kararla ise FILA’nın profesyonelliği tanınarak federasyon, uluslararası Güreş federasyonu birliği oldu.

TÜRKİYEDE GÜREŞ

Türklerin en eski sporlarından biridir.Güreş sözcüğünün kökeni Özbek ve Başkurt Türklerinin “Kures” sözcüğünden gelmektedir.
Bilinen ilk güreş Oğuz Türklerinin destanlarından olan dede korkut destanında yer almıştır.Güreşin ilk kez Türkler tarafından yapıldığı ve Orta Asya’dan dünyaya yayıldığı kesinlikle kanıtlanmıştır. Sümer Akat Tarihleri , Tabletler, Gılgamış ve Dede Korkut destanları ve diğer kayıtlar bunu ortaya koymaktadır.
Ünlü tarihçi Heroid Lond, “Cengiz Han” adlı eserinde Türklerden söz ederken bu ülkede ata binmeyen, güreş yapmayan adama kız bile vermezlerdi demiştir.
Selçuklular Acemlerin etkisiyle güreşçi sözcüğünün yerine “pehlivan”sözcüğü kullanmışlardır. Ayrıca güreşte Türkler arasındaki bağlılık ile “Türk pehlivan doğar pehlivan ölür” ifadesi çok meşhurlaşmıştır.
Bunun için Dünya milletlerinin dillerinde üstün insan gücü tarif edilirken, kullanılan FORT COMME UN TURC yani “Türk gibi kuvvetli” sözünü atasözü haline getirmiş bulunan bir milli Türk sporuolarak bilinmektedir.
Orta Asya’da yaşayan Türk boylarının her son baharda günlerce süren güreş şenliklerini tertip etmelerinden eski Türk boylarından Hiyana-nu ların ölü gömme törenlerinde halkın tasasını dağıtmak gibi bir amaç güderek büyük güreş şenlikleri düzenlenmesinden ve yine kazak Türklerinden Abdülkerim’in yazdığı Mukaddime den anlaşılacağı gibi; askerin harp gücünü artırmak için güreş eğitimini çare olarak ileri sürdüğünden güreşin sadece sportif yarışma amacıyla değil, eğlence ve askeri eğitim amacıyla önem verilerek yapıldığını görebiliyoruz.
Asırlardır önemini kaybetmeden Türkler ve daha başka bir çok kavimler tarafından yapılan Güreş Türklerin İslam’ı kabulünden sonra milli spor olarak önemini devam ettirmiştir. Halife Hz.Ali’nincenklerini anlatan menkıbelerde savaşlar sırasında yapılan güreşlerden söz edilmektedir. Hz. Hamza ise günümüzde (Türkiye’de) yapılmakta olan Karakucak ve yağlı güreşlerin dualarında pehlivanların piri anılmaktadır.
Daha sonraları Osmanlı İmparatorluğu’nun da bütün sınırları içerisinde güreş sevilen ve itibarlı bir spor olarak kabul edilmiştir.Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet zamanından İstanbul’da ve Edirne’de güre Tekkelerinin yapıldığı ve her tekkede 300 civarında güreşçinin eğitim gördüğü Evliya Çelebi, seyahatnamesinde belirtmektedir. Bugün Rusya başta olmak üzere bütün Dünya ülkeleri güreşe önem veren Amerika, Almanya, Japonya gibi ülkeler 500 sene önceki Türk güreş okullarını çağın güreş eğitim anlayışından hareket ederek bunları Modern hale getirerek yüz binlerce gençlerine bu okullarda eğitim vermişlerdir.
Osmanlı İmparatorluğunda bir çok padişah ve beylerin güreş yapmaları ve güreşçiliği bir meslek sayarak güreşçileri çok itibarlı mevkilere getirmeleri bir çok Başpehlivanların yetişmelerini sağlamışlardır.
19 yüzyılda Batı ülkelerinde başlayan modern güreşler 20.yüzyıl başlarında Türkiye’ye girmiştir. Modern güreşin ülkemizdeki ilk tatbikatı 1903 yılında B.J.K başlamıştır. Zamanla Kasımpaşa, Fenerbahçe, Anadolu gibi kulüplerde modern tarzdaki serbest ve Greko-romen güreş çalışmaları başlamıştır.(7)
Serbest ve Grekoromen güreşte uluslararası şampiyonlar ve ülkelerde düzenlenen Resmi Karşılaşmalar (F.I.L.A) tarafından düzenlenen güreş Nizamnamelerine göre yapılır.
Türk Güreşinin yönetiminde en üst basamağı oluşturan Türkiye Güreş Federasyonu, 1922 yılında T.İ.C.İ (Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı) bünyesinden kurulmuş.1923 yılında FILA (federation ınternational elutte -Amateur) ‘ya üye olmuştur.
1924 Paris olimpiyat oyunları, Türk güreşçileri için uluslararası alandaki ilk ciddi deneyim olmuştur.Takımımızı hazırlayan Rqol Peter adındaki Macar antrenörün Türkiye’deki minder güreşinin kurucusu olmuştur.
1932 yılında güreşçilerimiz ilk kez Balkan şampiyonalarına katılmış ve takım halinde 1.ligi elde etmişlerdir.1935 yılından itibaren grekoromen stil yanında serbest stilde çalışmalara başlanmış ve aynı yıl yurdumuzda ilk serbest güreş şampiyonası düzenlenmiştir.1936 Berlin olimpiyat oyunlarının hem grekoromen hem de serbest stilde katılmışlar ve grekoromen stilde 61 kg güreşçimiz Yaşar Erkan altın Madalya Kazanarak olimpiyatlarda ilk birinciliğimizin sahibi olmuştur.
1938 yılında Estonya’nın Başkenti Tallin’de yapılan Avrupa Güreş şampiyonasında ağır sıklet güreşçimiz Çoban Mehmet Avrupa üçüncüsü olmuştur. Bu Avrupa güreşi şampiyonasında ilk derecemizdir.
Türkiye Güreşte gücünü 1948 olimpiyatlarında bütün Dünyaya göstermiş, Takım sıralamasında İsveç’ten sonra 26,33 puanlarla ikinci sırayı almıştır. Güreşteki Başarımız 1960 Roma Olimpiyatları’nda da devam etmiş ve Sovyetlerden sonra 31 puanla ikinci olmuştur.
Genellikle önceki çalışmalar seviyesinden daha yoğun çalışmalarına geçilse bile ülkemizde 1972 yılından bu yana bir düşüş görülmektedir.
FILA tarafında uygulanan yeni kurallara sadece hakem açısından bakılmış, sporcular ise yeni kurallara adapte olmakta güçlük çekmişlerdir.


atasporumuz güreş, dünyada güreş, grekoromen güreş, güreş terimleri, güreşin tarihçesi, ilk güreş ne zaman, karakucak nedir, nerede yapılmış, serbest stil güreş, türkiyede güreş, 

TENİS TARİHÇESİ

dünyada tenis, tenis kuralları, tenis tarihçesi, tenis terimleri, tenis tarihi, ilk tenis nerede oynandı, dünyada tenis tarihi, ünlü tenisçiler, tenis topu, wilbledon tenis turnuvası,


Dünyanın en köklü ve zevkli sporlarından olan tenisin geçmişi ve gelişimi merak konusu. Tenisin tarihi 1000 yıl öncesine dayansa da bundan önceki süreçte de oynandığına dair görüşler mevcut.

Haçlıların Orta Asya’da tahta parçaları ve topla oynanan bu oyunu 12. Yüzyılda Avrupa’ya getirmesi ile başlayan macera günümüze kadar değişimler göstererek şekillenmiştir. Zengin İngiliz ve Fransız asilzadeleri betondan yapılan dört duvar içerisinde ortadan file ile ayrılan alanlarda elleri ile tenis oynarlarmış.

Sonraları eldivenler ve tahta parçaları ile oynanmaya başlanan tenis ileri zamanlarda rakete benzeyen araçlar ile kapalı alanlarda oynanmaya başlanır. 1874 yılında İngiliz binbaşı Walter Clapton Wingfield oyunun patentini alır ve ekipmanların tasarlanması ve pazarlanması işine girişir. 1875’te İngiltere’de Marlylebone Kriket Kulübü tarafından tenis kurallarının ilk şekli oluşturulup yayınlandı. Hızla yayılan bu spor için daha sonra ayrı bir federasyon kuruldu ve 1900’lü yıllar boyunca Avrupa ve Asya’ya yayıldı.

Sonrasında sadece çim kortta değil; toprak, sert ve sentetik olmak üzere değişik şekilde tasarlanan ve yapılan kortlarda da oynanan tenis belirli kurallara oturtularak sistemli bir spor haline getirildi.

Günümüzde Wimbledon’dan Roland Garros’a, Amerika Açık’tan Olimpiyat Oyunları’na kadar geniş bir yelpazede oynanıyor. Adrea Agassi’den Sthefi Graff’a, Nadal’dan Federer’e kadar dünyanın en ünlü ve en çok kazanan sporcuları da bu dalın içerisin de yetişiyor. Ülkemizde de giderek yayılan tenis hem sağlıklı hem de disiplinli bir yaşam oluşturmak için kişilerin önünü açıyor.

dünyada tenis, tenis kuralları, tenis tarihçesi, tenis terimleri, tenis tarihi, ilk tenis nerede oynandı, dünyada tenis tarihi, ünlü tenisçiler, tenis topu, wilbledon tenis turnuvası,

TEKVANDO TARİHÇESİ

Bu yazı, tekvando tarihçesi, tekvando teknikleri, tekvando sporu, tekvando, ile ilgilidir.

tekvando, tekvando sporu, tekvando tarihçesi, tekvando teknikleri, tekvando tarihi, dünya tekvando tarihi, türkiye tekvando tarihi, dünyanın ilk tekvandocusu, tekvando nedir, şampiyon tekvandocular, 
TARİHÇE

Taekwondo dünyada bilinen dövüş sanatlarının hemen hemen en eskisidir.Ve Kore kökenli silahsız dövüşkokuryu1.jpg (3218 bytes) ve savunma sanatı olarak bilinir.Ortaya çıkış tarihi i.ö 37 olarak kabul edilen taekwondo yine Kore kökenli bazı savunma sporlarının eski biçimlerine dayanır.Kore yarımadasını kuzey kısmında hükümran olmuş Kogureyo hanedanlığına kadar uzanan bir tarihçesi vardır.Yandaki resimden bu hanedanlık zamanından kalma bir dövüş sanatçısı figürünü görüyorsunuz.O zamanlar vahşi hayvanlara ve bölgelerindeki eşkıyalara karşı kendini savunmak amacıyla çıkarılmış bir savunma sanatı olup yumrukların yanı sıra yüksekten ve sıçrayarak atılan tekmelerden geniş biçimde yararlanılır.Genel de bu spor savunma ve ruhsal gelişim amaçlarına yöneliktir.Bu tekniklere   TAEGYON yani ayak sistemi denmiştir..Yine Kore'de yapılmakta olan KWONPOP yani yumruk metodu olarak isimlendirilen diğer bir sistemle birleştirilerek TAEK-KYON adı verilmiş bugünkü adını almıştır.Bu sanatta eğitim gören kişinin  beden ile zihnin tek bir birim gibi tepki göstererek değişen şartlara anında uyum sağlayacağı bir zihinsel ve ruhsal duruma ulaşması büyük önem taşır.Böyle bir duruma tam anlamıyla ulaşıldığında günlük yaşamdaki özne ve nesne ikiliği ortadan kalkar.Zihinsel ve bedensel uyum o zamanın dinleri taoculuk ve zen budacılık açısından bir amaç olduğundan ve bu amaca ancak çalışarak ve deneyimle ulaşılabileceğinden bu dinlere bağlı olanlar felsefi  kokuryu2.jpg (2463 bytes)ve manevi eğitimlerinin yanı sıra bu türlü dövüş sanatlarıyla da uğraşmışlardır.Dolayısıyla bu sporlarla uğraşan kimselerde genellikle bu tur bir yaşam sürerler veya ruh ve karakter yapıları buna çak müsait hale gelir.Uzakdoğu sporlarıyla uğraşan insanlarda dini verilerin kuvvetli olmasının sebeplerinin başında bu sporların beden yanında ruh gelişimine de katkıda bulunuyor olmasıdır.kokuryu3.jpg (2891 bytes)
Bir taekwondocunun hiç bir zaman zayıflara dokunmamasının ve alelade sokak kavgası yapmamasının temelinde yatan ana faktörlerde bunlardır.
Taekwondo sporu ancak 1943 yılında Kore'nin bağımsızlığa kavuşması ile resmi bir hüviyet kazanmış bu tarihten sonra dünyaya açılmıştır.16 Eylül 1961 yılında kurulan Kore taekwondo birliği bu sporun yasallaşmasını ve 25 Haziran 1962 de ulusal oyunlar kapsamına aldırarak yasallaşmasını sağlamıştır.30 kasım 1972 de dünya taekwondosunun merkezi kukkiwon açılmıştır ve Kore Taekwondo başkanlığına Kim-un -yong getirilmiştir.Aynı zamanda da Dünya Taekwondo federasyon başkanı oldu.25 Mayıs 1973 te 17 ülkenin katılımıyla ilk dünya şampiyonası yapıldı.Bu sporun Türkiye'de yaygınlaşması 1970 'de antrenör olarak getirilen Ço Sao- Se ile başladı.Bugün Taekwondo, olimpiyat oyunlarında olimpik spor olarak yer aldığından gelişime son derece elverişli bir spor dalıdır.

Taekwondonun yıllara göre gelişimi:

KASIM 30, 1972 -  Kukkiwon Dünya taekwondo merkezi binası tamamlandı ve açıldı.
MAYIS 25, 1973 - ilk dünya şampiyonası düzenlendi
MAYIS 28, 1973 - Dünya Taekwondo Federasyonu kuruldu
EKİM 18, 1974 -1.Dünya Asya oyunları düzenlendi
EKİM 5, 1975 - Dünya taekwondo Federasyonu Dünya spor federasyonları birliğinin aktif üyesi haline geldi
NİSAN 9, 1976 - CISM ,Taekwondoyu resmi spor olarak kabul etti
TEMMUZ 17, 1980 - Moskova'da yapılan olimpik komitenin 83. kongresinde Taekwondonun olimpik bir spor dalı olması onaylandı
TEMMUZ 24, 1981 - Taekwondo .dünya  oyunlarında gösteri sporu olarak yer aldı
TEMMUZ 5, 1982 - Taekwondonun 1988 Seul olimpiyat oyunlarında gösteri sporu olarak yapılmasına ve incelenmesine karar verildi
EYLÜL28, 1984 - Taekwondo nun 1988 Seul'de resmi gösteri sporu olması ve ilerde tam resmi spor dalı olarak yer alması kesinleşti
TEMMUZ 3, 1986 - Colorado'da ilk dünya Taekwondo kupası düzenlendi
EYLÜL 30, 1986 - Seul'de Asya oyunlarında resmi spor dalı olarak 17 ülkenin katılımıyla yapıldı
KASIM 29, 1986 - Birinci Dünya üniversiteler arası taekwondo şampiyonası düzenlendi
AĞUSTOS 9, 1987 - Taekwondo İndianada yapılan Pan-Amerikan oyunlarına resmi spor dalı olarak dahil edildi
EKİM 7, 1987 - İspanyanın Barselona şehrinde 1.Dünya Bayanlar Taekwondo Şampiyonası düzenlendi
EYLÜL 17-20, 1988 - 24.olimpiyatlarda 25 ülkeden 129 sporcu katılımıyla gösteri sporu olarak yapıldı.
AĞUSTOS 14-17, 1991 -  Cuba. da yapılan Pan amerikan oyunlarında yer aldı
AĞUSTOS 3-5, 1992 -Barselona olimpiyatlarında gösteri sporu olarak yapıldı.Ekrem Boyalı burada 2. olmuştur
TEMMUZ 26-Ağustos 9, 1999 - 13üncü Pan American oyunlarında Kanada'da yer aldı
EYLÜL27-30, 2000 -Sydney olimpiyatlarında taekwondo artık bir resmi spor dalı

Bu yazı, tekvando tarihçesi, tekvando teknikleri, tekvando sporu, tekvando, ile ilgilidir.

FUTBOL TARİHİ

FUTBOL TARİHÇESİ

Basit şekilde ayak topu oyunu olarak adlandırılan futbolun tarihi milattan öncesine dayanır. Tam olarak ne zaman ve nasıl doğduğuna dair bir bilgi olmasa da, Romalıların ayak topunu şimdiki futbola benzer bir oyuna çevirerek, M.Ö.600’lü yıllarda Harpastum adını verdikleri bir eğlence şekline dönüştürdükleri, çoğu kaynakta geçmektedir.

futbol ilk kez ne zaman oynandı, futbol ne demek, futbol tarihi, futbol terimleri, nerede oynandı, futbolun tarihçesi, ilk futbol oynanan yer, futbolun beşiği, futbol, modern futbol, önemli futbol olayları

Geniş kitleleri peşinden sürükleyen bu sporun vatanı olarak ise İngiltere gösterilir. Futbolun şu andaki ismi de İngilizce kaynaklı olup, “foot” (ayak) ve “ball” (top) kelimelerinden oluşan “Football”dan gelmektedir. İlk top ise domuz derisinden yapılmıştır. Kısa sürede bu spor o kadar ilgi çekmiştir ki, 1400’lü yılların başında krallık tarafından, erkekleri kötü etkilediği düşüncesiyle bir ara yasaklanmıştır.

Günden güne daha çok popüler olan “ayak topu” 19.yüzyılın başlarında kurallar konarak oynanmaya başlanmıştır. Cambridge Üniversitesi’nde toplanan temsilciler, 1848 yılında tarihte Cambridge Kuralları olarak geçen ilk resmi futbol oyun kurallarını belirlemişlerdir.

Modern Futbola Geçiş

Daha ciddi bir şekilde oynanmaya başlayan oyun, ilk futbol kulübünün 1857’de kurulmasıyla resmileşmeye başlar. İngiliz kulübünün adı Sheffield’tır. Bundan sonra art arda kulüpler kurulmaya başladı. Bunun sonucunda futbolun ilk resmi kurumu FA (Football Association) – İngiltere Futbol Federasyonu 1863’te kuruldu. Günümüz futbolunun temel kurallarını belirleyerek 13 maddeden oluşan bir bildiri yayınladı ve maçlar artık bu kurallar çerçevesinde oynanmaya başlandı. Dünya’daki ilk futbol turnuvası da halen devam etmekte olan FA CUP adı verilen İngiltere Federasyon Kupası’dır.

Futbol Tarihinden Anektodlar

1872 – İlk milli maç oynandı. İngiltere – İskoçya
1876 – Köşe vuruşu (korner) kuralı çıktı
1882 – Futbol kurallarını belirleyen İnternational Board kuruldu.
1891 – Penaltı kuralı onaylandı
1899 – Oyun süresinin 90 dakika olması belirlendi.
1903 – Averaj sistemi kabul edildi
1908 – Bu spor ilk kez olimpiyat oyunlarında oynandı (Londra)

En fazla gol atan futbolcular kimler? tıklayınız...


futbol ilk ne zaman oynandı, futbol ne demek, futbol tarihi, futbol terimleri, futbolun tarihçesi, ilk futbol oynanan yer, futbolun beşiği, modern futbol, önemli futbol olayları


SON 10 YILIN EN İYİ 100 TAKIMI

Son 10 yılın en iyi 100 takımı açıklandı! Listede tek Türk takımı var

Football World Rankings, 2011-2019 yılları arasında en çok puan toplayan takımları sıralayarak dünyanın en başarılı futbol kulüplerini açıkladı. Listeye Türkiye'den sadece tek takım girebildi.

Futbol Tarihi için tıklayınız...

aspor, en iyi futbol takımları, football world rankings, barcelona, real madrid, river plate, palmeiras, mancester city, boca juniors, cruzeiro, atletico madrid, liverpool, juventus, fenerbahçe

1 - Barcelona

aspor, en iyi futbol takımları, football world rankings, barcelona, real madrid, river plate, palmeiras, mancester city, boca juniors, cruzeiro, atletico madrid, liverpool, juventus, fenerbahçe

2- Real Madrid

aspor, en iyi futbol takımları, football world rankings, barcelona, real madrid, river plate, palmeiras, mancester city, boca juniors, cruzeiro, atletico madrid, liverpool, juventus, fenerbahçe

3 - River Plate

aspor, en iyi futbol takımları, football world rankings, barcelona, real madrid, river plate, palmeiras, mancester city, boca juniors, cruzeiro, atletico madrid, liverpool, juventus, fenerbahçe

4- Palmeiras

aspor, en iyi futbol takımları, football world rankings, barcelona, real madrid, river plate, palmeiras, mancester city, boca juniors, cruzeiro, atletico madrid, liverpool, juventus, fenerbahçe

5- Manchester City


6- Boca Juniors


7- Atletico Madrid


8- Cruzeiro


9- Liverpool


10- Juventus
.
.
.
.
.

89. Fenerbahçe
.
.
.

Haber: www.aspor.com.tr - www.fanatik.com.tr


aspor, en iyi futbol takımları, football world rankings, barcelona, real madrid, river plate, palmeiras, mancester city, boca juniors, cruzeiro, atletico madrid, liverpool, juventus, fenerbahçe

TÜRKİYE'DE SPOR (ESKİ FOTOĞRAFLAR)

Eski fotoğraflarla nostalji turu...

Mısır-Türkiye Milli Maçı öncesi-1928

1910-11 Şampiyon Galatasaray

1905 yılı Ali Sami Yen ve arkadaşları-Galatasaray

Fenerbahçe Şampiyon-1940

Eskişehirspor-1966

1974-Fenerbahçe-Galatasaray öncesi Fenerbahçeli Futbolcular

Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi hakem atışı

Ankara Demirspor-1959-1960

Fenerbahçe 1959-1960

Göztepe-Feriköy

Fenerbahçe-1940

Fatih Terim-Milli Takım

Beşiktaş-1985-86

Beşiktaş-1989

Rizespor-1980

Galatasaray-1973

Galatasaray

Tribünler

Fatih Terim

Yasin-1976

Gazanfer Bilge

Naim Süleymanoğlu

Masa Tenisi


nostalji, eski fotoğraflar, türkiyede spor fotoğraflarla, masa tenisi eski foto, fatih terim eski foto, naim süleymanoğlu foto, galatasaray eski foto, fenerbahçe eski foto, beşiktaş eski foto, milli takım eski foto
TÜRK FUTBOLCULARIN NERELİ OLDUĞUNA ŞAŞIRACAKSINIZ!

Türk futbolcuların memleketlerini biliyor musunuz?

 futbolcuların memleketleri, türk futbolcular nereli, futbolcuların doğum yerleri, cengiz ünder, arda turan nereli, ismail çipe nereli, cenk tosun nereli, yusuf yazıcı nereli

CENGİZ ÜNDER (BALIKESİR)

EMRE AKBABA - BİTLİS


 futbolcuların memleketleri, türk futbolcular nereli, futbolcuların doğum yerleri, cengiz ünder, arda turan nereli, ismail çipe nereli, cenk tosun nereli, yusuf yazıcı nereli

ARDA TURAN (İSTANBUL)

SALİH DURSUN (SAKARYA)

VOLKAN ŞEN (BURSA)
 futbolcuların memleketleri, türk futbolcular nereli, futbolcuların doğum yerleri, cengiz ünder, arda turan nereli, ismail çipe nereli, cenk tosun nereli, yusuf yazıcı nereli

BURAK YILMAZ (ANTALYA)

YUSUF ERDOĞAN (ISPARTA)

KAAN AYHAN - TRABZON / IĞDIR
 futbolcuların memleketleri, türk futbolcular nereli, futbolcuların doğum yerleri, cengiz ünder, arda turan nereli, ismail çipe nereli, cenk tosun nereli, yusuf yazıcı nereli

EMRE MOR (UŞAK)

HAKAN ÇALHANOĞLU (BAYBURT)

MUHAMMET DEMİR (TRABZON)

MUSTAFA PEKTEMEK (SAKARYA)
 futbolcuların memleketleri, türk futbolcular nereli, futbolcuların doğum yerleri, cengiz ünder, arda turan nereli, ismail çipe nereli, cenk tosun nereli, yusuf yazıcı nereli

SABRİ SARIOĞLU (SAMSUN)

SEMİH KAYA (İZMİR)

EGEMEN KORKMAZ (BALIKESİR)

AHMET ÇALIK (ANKARA)

CENK TOSUN (ANKARA/DENİZLİ)

GÖKHAN TÖRE (SAMSUN)
 futbolcuların memleketleri, türk futbolcular nereli, futbolcuların doğum yerleri, cengiz ünder, arda turan nereli, ismail çipe nereli, cenk tosun nereli, yusuf yazıcı nereli

MEHMET EKİCİ (YOZGAT)

ÖMER TOPRAK (SİVAS)

CENK GÖNEN (İZMİR)

ŞENER ÖZBAYRAKLI (ARTVİN)
 futbolcuların memleketleri, türk futbolcular nereli, futbolcuların doğum yerleri, cengiz ünder, arda turan nereli, ismail çipe nereli, cenk tosun nereli, yusuf yazıcı nereli

NECİP UYSAL (İSTANBUL)

İSMAİL KÖYBAŞI (HATAY)

MEHMET TOPAL (MALATYA)

UMUT BULUT (KAYSERİ)
 futbolcuların memleketleri, türk futbolcular nereli, futbolcuların doğum yerleri, cengiz ünder, arda turan nereli, ismail çipe nereli, cenk tosun nereli, yusuf yazıcı nereli

İSMAİL ÇİPE - ANTAKYA

VOLKAN BABACAN (ANTALYA)

GÖKHAN GÖNÜL (SAMSUN)

CANER ERKİN (BALIKESİR)
 futbolcuların memleketleri, türk futbolcular nereli, futbolcuların doğum yerleri, cengiz ünder, arda turan nereli, ismail çipe nereli, cenk tosun nereli, yusuf yazıcı nereli

EMRE BELÖZOĞLU (İSTANBUL)

SERDAR AZİZ (BURSA)

MERT GÜNOK (KARABÜK)
 futbolcuların memleketleri, türk futbolcular nereli, futbolcuların doğum yerleri, cengiz ünder, arda turan nereli, ismail çipe nereli, cenk tosun nereli, yusuf yazıcı nereli

SELÇUK İNAN (HATAY)

HARUN TEKİN (İZMİR)

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ (İZMİR)

OKAY YOKUŞLU (İZMİR)
 futbolcuların memleketleri, türk futbolcular nereli, futbolcuların doğum yerleri, cengiz ünder, arda turan nereli, ismail çipe nereli, cenk tosun nereli, yusuf yazıcı nereli

ENES ÜNAL (BURSA)

MESUT ÖZİL (ZONGULDAK)

İLKAY GÜNDOĞAN (BALIKESİR)

TOLGAY ARSLAN (ÇORUM)

OĞUZHAN ÖZYAKUP (TRABZON)

NURİ ŞAHİN (KIRŞEHİR)
 futbolcuların memleketleri, türk futbolcular nereli, futbolcuların doğum yerleri, cengiz ünder, arda turan nereli, ismail çipe nereli, cenk tosun nereli, yusuf yazıcı nereli

HASAN ALİ KALDIRIM (ISPARTA)

YUNUS MALLI (GÜMÜŞHANE)
 futbolcuların memleketleri, türk futbolcular nereli, futbolcuların doğum yerleri, cengiz ünder, arda turan nereli, ismail çipe nereli, cenk tosun nereli, yusuf yazıcı nereli

YUSUF YAZICI - TRABZON

EREN DERDİYOK (TUNCELİ)

SİNAN GÜMÜŞ (RİZE)
 futbolcuların memleketleri, türk futbolcular nereli, futbolcuların doğum yerleri, cengiz ünder, arda turan nereli, ismail çipe nereli, cenk tosun nereli, yusuf yazıcı nereli

MAHMUT TEKDEMİR - DİYARBAKIR

Kaynak: ahaberfutbolcuların memleketleri, türk futbolcular nereli, futbolcuların doğum yerleri, cengiz ünder, arda turan nereli, ismail çipe nereli, cenk tosun nereli, yusuf yazıcı nereli

Kategori

Profesyonel Sporlar-Amatör Sporlar-Ekstrem Sporlar-Spor Tarihi-Sporcular-Futbol-Basketbol-Voleybol-Spor Tarihi-Spor Arşivi

Önemli Konular

%100 futbol- 1. lig- 12 dev adam- 2 lig- 3. lig- a milli ampute futbol milli takımı- a milli basketbol takımı- a milli futbol takımı- a milli kadın futbol takımı- a milli voleybol takımı- altyapı- amatör kulüpler- amatör sporlar- atıcılık tarihçesi - atletizm- basketbol- beşiktaş- bisiklet sporu- boks- buz hokeyi- buz pateni- dünya futbol yıldızları- dünya kupası- egzersiz çeşitleri- eksrim spor tarihi- engelli sporcular- fenerbahçe- futbol- galatasaray- gol krallığı- güreş- hakemler- hentbol tarihçesi- kadın futbolu- kadınlar voleybol- olimpiyat- premier lig- santraç- spor dalları- spor terimleri ve anlamları- spor ve sağlık- spor yazıları- su kayağı tarihçesi- su topu sporu- süper lig- şampiyonlar ligi- tenis- TFF- trabzonspor- uefa- voleybol- vücut geliştirme sporu nedir-